دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

 

تعداد صفحات : 45 صفحه        -       

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

فهرست:

 

فصل اول:  

 

1-مقدمه

 

  • مفهوم اكوتكنولوژيچ
  • مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي
  • برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار
  • اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن از NIRE
  • اهداف اكوتكنولوژي

 

 

فصل دوم

2-1- سيستم  وتيور

 

2-1-1- مقدمه اي براي سيستم ويتور

 

2-1-2-وتيور چيست؟

 

2-1-3-اكوتكنولوژي سيستم وتپور و موارد مصرف آن

 

2-1-4-گزارشي از سومين كنفرانس بين المللي وتيور در چنين شامل استفاده هاي مختلف از سيستم وتيور در نقاط مختلف دنيا

 

2-2-انتقال ژنهاي متحمل به شوري از گونه هاي درخت كرنا به محصولات زراعي

 

2-3-اصلاح زيستي،جداسازي نمك

 

2-4-كرمهايي براي كمپوست سازي(ورمي كمپوست)

 

2-4-1- مواد غذايي مورد استفاده كرمها

 

2-4-2- روشهاي ورمي كمپوست سازي

 

2-4-3-مكمل ارگانيك

 

2-4-4-آزمايش شركت خاك ارگون

 

2-4-5-مزاياي ورمي كمپوست

 

2-4-6-فوايد اقتصادي ورمي كمپوست

 

2-5-پروژه توليد وپرورش ارزن هاي ريز بادوره رشدي كوتاه

 

2-6-پروژه زراعت متراكم مخلوط

 

2-7-پروژه پرورش آبزيان


فصل اول

مقدمه

اكوتكنولوژي

مقدمه

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن 19 آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.

 

1-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.

 

2-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.

 

3-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.

 

نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن 21 بهبود يابد.

 

اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

 

 

1-1-مفهوم اكوتكنولوژي

 

اكوتكنولوژي يك مفهوم ابتكاري وجديدي است كه از به هم پيوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمينه هاي گوناگوني است. مفهوم اكوتكنولوژي مي تواند از شكل زير درك گردد.