دانلود مقاله بیماریهای عفونی

دانلود مقاله بیماریهای عفونی

دانلود مقاله بیماریهای عفونی

 

تعداد صفحات : 219 صفحه        -       

قالب بندی :  word          

 

 

 

فصل اول

معرفي امنيت  زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني

 

با وجود بهبود شرايط زندگي هنوز هم بيماريها پس ازبلاياي طبيعي مهمترين عوامل آسيب زننده‌اي بشمار مي‌آيند كه تاكنون مهار نشده‌اند و خسارات مالي و جاني فراواني به بار مي‌آورند. بيماريها اين دشمنان قديمي ك احتمالاً‌ قدمتي برابر با ظهورحيات برروي زمين دارند معلول علت‌هاي گوناگوني هستند. اين مفهوم كه بعضي نشانه‌ها و بيماريها داراي علت هستند يك باور باستاني به قدمت تاريخ مكتوب است. بنا به اعتقاد مرمم آركارديا[1]( 2500 سال قبل از ميلاد مسيح) اگر شخصي بيمار مي‌شد يا تقصير خود او بود(  بعلت ارتكاب گناه) يا اينكه براثر عوامل بيروني بيمار شده‌بود، از قبيل بوهاي بد، سرما، ارواح خبيثه، و يا خدايان، ساليان سال پژوهش در علوم پزشكي دلايل ايجاد بيماريها را تا حدود زيادي مشخص كرده‌است. دردنياي امروز دودسته اصلي عوامل سبب‌ساز،[2] شناسايي شده‌اند:

 درون زايا ارثي و برون‌زا يا اكتسابي، شناسايي يا كشف علت اوليه  هنوز مبنايي است كه براساس آن يك تشخيص مي‌تواند مطرح گردد يك بيماري شناخته شود و درماني يا روشي براي رهايي از آن پايه‌ريزي شود. اما امروزه اين مفهوم كه هر بيماري يك عامل ايجادكننده دارد ديگر قانع‌كننده نيست. روشن است كه عوامل ژنتيكي، بوضوح در برخي بيماريها متداول زيست محيطي مانند روندهاي سرطان‌زايي، دخالت دارند، در ضمن محيط زيست نيز اثرات مهمي بر بعضي بيماريهاي ارثي دارد(13). ا ز ميان اين گروه بيماريهاي اكتسابي مطرح‌تر و متداول‌تر هستند و طيف وسيعتري از جوامع را درگير و مبتلا مي‌كنند. عواملي كه سبب بروز اين بيماريها ميشوند شامل عوامل فيزيكي، شيميايي زيست‌شناختي[3]  و  روانشناختي[4] هستند و نه تنها در زمينه آسيب‌شناسي بيماريهاي انساني مطرح مي‌شوند، بلكه بعنوان عوامل آسيب‌رسان عمومي براي تمامي موجودات زنده عالي محسوب شده‌اند و در صنعت طيور نيز نقش مهمي دارند. بطوركلي عوامب فيزيكي محيط عبارتند از: گرما( حرارت)، سرما(برودت)، رطوبت، فشار، نور، سروصدا، ارتعاشات و ضربه‌ها و تشعشعات بايد گفت كه اگر اين  عوامل از حدود لازم و قابل تحمل بالاتر و زيادتر بوده و يا در بعضي از مواقع در صورتي كه از حدود توصيه‌شده در استانداردها كمتر يا پائين‌تر باشند ايجاد عوارض و يا مسائل خاصي را خواهند نمودو لازم است كه در هر مورد به رفع نقيصه اقدام شود(20).

 بطوركلي در محيطكار تأمين سلامت توليدكنندگان و بالارفتن سطح توليد مورد نظر كارشناسان و صاحبان منافع و ضامن بازدهي اقتصادي بيشتر است و در اين راه وجود هواي كافي، تأمين نور مناسب و حرارت لازم در درجه اول اهميت بويژه در صنعت طيور خواهد بود.

 مواد محرك و التهاب‌آوري همچون گاز آمونياك،  تركيبات خفه‌كننده‌اي مثل مونوكسيدكربن ناشي از سوخت ناقص گازوئيل ذرات معلق مثل گردوغبار و مواد شيميايي خورنده وسوزاننده مثل ضدعفوني‌كننده‌هاي قوي متداولترين عوامل شيميايي بيماريزا براي پرندگان در سالنهاي پروش هستند. اختلالات تغذيه‌اي را نيز مي‌توان جز اين دسته طبقه‌بندي نمود.عوامل زيست‌شناختي به تمام اشكل حيات از تركيبات (مانند پروتئين‌ها) و ويروسها، باكتريها و قارچها و تك‌ياخته‌ايها تا كرمهاي انگلي چند سانتي‌متري اشاره مي‌كند علاوه بر اين دستجات گوناگوني از بندپايان وجود دارند كه انگل خارجي هستند و مي‌توانند از يك صدمه كوچك به پوست تا يك كم‌خوني كشنده را ايجاد نمايند. اين عوامل از دو جهت حائز اهميت و بررسي هستند. نخست به دليل زيانهاي اقتصادي و فرواني كه با مرگ‌ومير طيور و يا كاهش شديد و بازدهي توليد برجاي مي‌گذارند و در نهايت بخاطر تأثيري كه بر سلامت عمومي جامعه دارند؛ مهم و مورد توجه هستند.

 


دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک

دانلود گزارش کارآموزی - واحد اسید استیک

 

تعداد صفحات : 34 صفحه        -       

قالب بندی :  word         

 

 

 

واحد اسید  استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید  پالادیم و کلرید  مس، استالدهید  تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی  آتشگیر و خطرناک لزوم  تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را  اختصاص می نماید.

 • هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات  ناشی از آن حفاظت نماییم.
 • محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.
 • مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند  واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی  خود آشنایی کامل داشته باشد.

2) شرایط اضطراری:

3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید  بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است  مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت  اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

 • در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای  قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

 اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های  خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور  بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

 

1-مواد سمی و خطرماک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه  با غرمول مولاکولی،  خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های  اولیه که در پیوست 2 آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این  تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف  اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان  اشاره شده  است انجام می شود. وسوابق  مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج  حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

 

 


دانلود گزارش کارآموزی كارخانه رنگ پودي سمند آرا

دانلود گزارش کارآموزی كارخانه رنگ پودي سمند آرا

دانلود گزارش کارآموزی كارخانه رنگ پودي سمند آرا

 

تعداد صفحات : 60 صفحه        -       

قالب بندی :  word         

 

 

 

مقدمه

آخر نقش سمفوني تحريك آموزي را به نام رنگ تدارك ديده و چشم انسان را به گونه اي طراحي كرده است كه بالغ بر يك ميليون و نيم تك ـ نت آن را دريابد

در دنياي امروزي رنگ نقش بسيار مهمي را در تمامي اركان زندگي بشري ايفا ميكند رنگ پديده اي است كه از جهات متفاوتي مورد بحث ميباشد به نحوي كه:

 • هنرمند ،‌به اثرات رنگ از نظر زيبا شناسي توجه نموده و نفوذ معنوي رنگ و خلاقيت آن را بررسي ميكند  .
 • و بالاخرع شيميدان ها به ساختمان مولكولي رنگها و طريقه تهبه آنها از مواد اوليه ،‌توجه دارند .

بر اساس توليد منطقه اي ، اولين توليد كننده رنگ  در جهان اروپا بوده كه از آن ميان ، آلمان با حدود 22% سهم جهاني رتبه اول را دارد .

 

فهرست

فصل اول:  آشنايي كلي با مكان كارآموزي

فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

رنگهاي توليدي مورد مصرف در صنايع نساجي

مواد اضافه شونده

مواد يكنواخت كننده :

مواد حمل كننده :

رزين ها :

روغن ها :

 رنگ جهت يخچال و فريزر

رنگدانه ها و خواص فيزيكي آنها :

 فصل سوم:‌آزمون آموخته ها ،‌نتايج و پيشنهادات


فصل اول :

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

كارخانه رنگ پودري  سمند علاوه بر توليد رنگ ورزين به رنگ آميزي قطعات خودرو به صورت الكترو استاتيك مي پزدازد .

اين كارخانه به مساحت 2 هكتار بوده و داراي 3 واحد مجزاي كنترل كيفي بوده  و با سرمايه بالغ بر000/000/000/10 تومان مشغول فعاليت ميباشد اين سمايه شامل دستگاههاي مجهز كه تماماً از سوئيس وارد شده ميباشد .

در بخش ورودي كارخانه و در اولين سوله دستگاهي وجود دارد كه پيگفت يا همان رنگدانه را هم مي زند و تبديل ميكند .

به گفته  مسئول آن بخش :

رنگهاي مصنوعي يا شيميايي يا سنتزي را ميتوان از نقطه نظرهاي كاربردي و يا ساختماني طبقه بندي نوده دراين مبحث ، ما به بررسي تعدادي از مهمترين رنگهاي سنتزي بر اساس ساختار شيميايي آنها مي پردازيم لازم به ذكر است كه هر يك از آنها ميتوانند از لحاظ كاربردي به صورت يك رنگينه  و با يك رنگدانه مورد مصرف قرار گيرند .

دراين بخش هدف توليد رنگهاي آزوئي است .

به گفته وي :

كشف تركيبات و.يآرو توسط گريس در انگلستان اساس توسعه بزرگترين گروه مواد رنگزا ( رنگهاي آزو )را فراهم آورد و اولين ماده رنگزاي به  نام قهوه اي بسيمارك در سال 1863 توسط مارتيوس تهيه شد .

اين رنگها عمده  ترين رنگهاي سنتزي هستند كه تقريبا بيش از 50% تمام رنگينه ها و رنگدانه ها را تشكيل ميدهند بطور كلي رنگهاي آزو داراي يك يا چند كروموفور آزو ( -N=N-) در ساختار مولكولي خود ميباشند و ساخت اين گونه رنگه شامل دو مرحله دي آزوته كردن و كوپله كردن است .

در مرحله اول از يك آمين آروماتيك نوع اول ، يون دي آزونيوم حاصل ميشود كه ميتواند طي مرحله دوم با تركيبات غني  از الكترون مانند يك تركيب خنلي  و يا آريل آمين جفت ( پوكل ) شود .

در مرحله  اول اين واكنش يون دي آزونيوم حاصله به دليل اتصال به يك سيستم آروماتيك و رزنانس بار مثبت در حلقه ، پايدار است ولي با كمك پايين آوردن درجه حرارت واكنش ،‌به زير موجبات پايداري بيشتر آنرا فراهم ميكنيم .

در مرحله دوم ابتدا بايد تركيبي كه داراي گروههاي الكترون دهنده قوي مانند –OH و –NH2 باشند بكار برد تا جهت انجام واكنش استخلاف الكتروفيلي فعاليت خوبي از خود نشان دهند  زيرا كايتون دي آزونيوم الكترو فيل ضعيفي است و درنهايت عمل جفت شدن در منطقه غني از الكترون انجام ميشود .

به گفته مسئول در اين قسمت از رنگدانه قرمز پارا نام مي بريم كه هم به عنوان يك رنگينه  و هم رنگدانه بكار برده ميشود قرمز پارا با ساختار شيميايي خاص از دسته رنگهاي مونوآزواست كه فاقد گروههاي آينونيك مانند كربو كسيليك و يا سولفونيك اسيد بوده و در نتيجه در اب نامحلول ميباشد و از جفت شدن پارانيترو و آينلين در از ته شده با 2- نفتل بدست مي آيد  و داراي سايه هاي زرد تا آي ( قرمز متقابل به زرد تا قرمز متقابل به آبي ) است و در صنايع نساجي براي رنگرزي پشم ، ابريشم ، نايلون ، كاغذ و چرم بكار رفته و همچنين در صنايع رنگ بدليل مقاومت اسيدي و بازي خوب ، قدرت پوشش و  ارزان قيمت بودن انرژي  در ساخت رنگهاي هوا خشك بيروني كاربرد دارد

 

 


دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

دانلود تحقیق عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك

 

تعداد صفحات : 69 صفحه        -       

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

عصاره اشباع وساير عصاره هاي آبي خاك:

 

آگاهي از تركيب املاح محلول خاك در شرايط رطوبت مزرعه [ Field capacity]  دربعضي از بررسي هاي مسائل خاك وآب بسيار ايده آل ومفيد است، اما تهيه عصاره در چنين شرايطي در بررسي هاي روشن امكان پذير نمي باشد. لذا بررسي روي املاح محلول خاك بايد شرايطي باشد كه اب بيشتري به خاك اضافه شود، باتوج به اين كه مقادير مختلف انواع املاح مطلق ونسبي استخراج شده مستقيما تحت تاثير نسبت خاك به آب مي باشد لذا اين نسبت بايد استاندارد باشد تا نتايج در سطح بين المللي قابل تفسير ومقايسه باشد.آزمايشگاه شوري خاك آمريكا عصاره اشباح خاك رابراي بررسي روي املاح محلول خاك توصيه مي نمايد. زيرا نزديكترين حالت استاندارد رطوبت در محيط ريشه مي باشد به همين دلايل تحمل گياه به شوري معمولا باتوجه به هدايت الكتريكي يا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزيابي مي گردد. ساير عصاره هاي آبي خاك مثل 1:5 و1:1 وغيره كه تهيه آن آسان تر از حالت اشباح مي باشد از شرايط ريشه نبات دوراست وخط هايي ناشي از پراكش يا ديسيرسپون وهيدروليز وتبادل كاتيون هاي تبادلي وحل شدن كاني ها در چنين شرايطي بيشتر از حالت اشباح مي باشد.

 

تهيه عصاره اشباع خاك:

 

مواد شيميايي مورد نياز:

 

محلول هگزا متافسفات سديم [ Napo3] از درصد-مقدار 1/0 گرم از هگزا متافسفات سديم راتوزين دره سن ژوژه صدميلي تيتر حل سپس به حجم برسانيد.

 

روش كار:حدود 200 تا400 گرم خاك كوبيده واز الك دوميلي متري رد شده رادر ليوان پلاستيكي گل اشباع بريزيد. اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائيد تانزديك به حالت اشباع برسد در ليوان ها را گذاشته مدتي به حال خود بگذاريد تاخاك كاملا آب را جذب نمايد سپس گل را به هم زده واشباح نمائيد. حالت اشباع حالتي است كه سطح گل براق ووقتي شياري در گل ايجاد نمائيد با ضرب زدن به ليوان محتوي گل، شيار به هم مي پيوندد ومحو مي شود، وقتي ليوان محتوي گل رااز بالاي كج نمائيد به ارامي گل سرازير مي شود، { همچنين گل از روي اسپاتول ياكاردك گل اشباع به آرامي سرمي خورد}. خاك اشباع رابه مدت يك شبانه روز يا حداقل به مدت 4ساعت به حال خودبگذاريد بماند بعداز سپري شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائيد تابه حالت قبف ريچاروسن كه روي يابه عصاره گيري قرار دارد كاغذ صافي شماره دوپانزده سانتي متر واتمن بگذاريد واز زير قيف ، شيشه عصاره گيري 50تا100 ميلي ليتر قرار دهيد، پايه عصاره گيري به پمپ خلاء وصل است ، گل راروي قيف بوخنر خالي نمائيد وبا كاردك سطح را طوري صاف كنيد كه منفذي درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائيد عصاره خاك درداخل شيشه عصاره گيري جمع مي گردد اگر عصاره كدر بود مجددا عصاره را صاف نمائيد به ازاء هر25 ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائيد.

 

عصاره خاك در نسبت هاي مختلف خاك به آب:مقدار معين خاك را توزين در ظرف شيشه اي يا پلاستيكي بريزيد مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاك به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت يك ساعت با شيكر مكانيكي به هم بزنيد. اگر شيكر در اختيار نباشد در مدت نيم ساعت چهار بار هر بار به مدت يك دقيقه بادست به شدت تكان دهيد سپس صاف نمائيد. اگر عصاره كدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر 25ميلي ليتر از عصاره يك قطره هگزا متافسفات سديم ازدرصد اضافه شود.

 


دانلود تحقیق عجايب هفتگانه

دانلود تحقیق عجايب هفتگانه

دانلود تحقیق عجايب هفتگانه

 

تعداد صفحات : 148 صفحه        -       

قالب بندی :  word         

 

 

 

پيشگفتار

از دوران‎هاي پيش، در طبيعت بشر اين احساس وجود داشته كه هميشه در جستجوي ظرفيتها و قابليتهاي ويژه و چشمگير باشد. يونانيان باستان براي بازيهاي المپيك خود شعار «بالاتر، سريعتر، قويتر» را سرمشق قرار مي‎دادند و اين شعار براي ورزشهاي امروزي نيز وجود دارد. پرسش دربارة ظرفيتها و تواناييهاي خاص البته فقط در ورزش مطرح نيست. ثروتمندترين مرد دنيا كيست؟ بلندترين آسمانخراش كدامست؟ تندروترين اتومبيل يا هواپيما كدامست؟ يا حتي اين پرسش براستي بي‎فايده و بي‎هدف «چه كسي مي‎تواند مدت بيشتري را روي يك داربست ساختماني در ارتفاع 10 متري به سرآورد؟» توجه هر چند توام با خندة بيشتر خوانندگان روزنامه را به خود جلب مي‎كند. تلاش براي به دست آوردن ركورد، اغلب آثار عجيب و قابل توجهي به بار مي‎آورد.

به هر حال اشتباه بزرگي است اگر عجايب هفتگانه جهان را نيز فقط چون ركورد تلقي كنيم. به طور يقين اهرام سه‎گانة خئوپس هنوز هم (به جز ديوار بزرگ چين) عظيمترين بناي ساختماني به شمار مي‎آيد كه در طول تاريخ به دست انسان بنا شده است. معبد زئوس در المپيا[1] در زمان خود بزرگترين و ارزشمندترين بناي مذهبي در سرزمين يونان بود. ولي پيكرة زئوس در اين معبد هيچ ركوردي برجاي نگذاشته است، بلكه بيشتر براي نفوذ و تأثير هنري كه داشته است مشهور شد. همچنين باغهاي سميراميس (باغهاي معلق بابل-م) نه براي بزرگي و وسعت آن، بلكه براي زيبايي جزو عجايب هفتگانة جهان به شمار مي‎آمد. البته هر يك از عجايب هفتگانة جهان كار عظيمي از تكنيك زمان خود بودند، ولي براي كمال هنري خود نيز مورد تحسين و اعجاب‎انگيز بودند. به سخن ديگر در آنها هنر و تكنيك به نحو بارزي در هم آميخته بود؛ اين امر- و فقط اين امر- موجب شده است كه آنها به دست فراموشي سپرده نشوند.

اين كتاب از مجموعة «چرا و چگونه» تاريخ عجايب هفتگانة جهان را بيان مي‎دارد. تصاوير و نوشته‎هاي كتاب نشان مي‎دهد، عجايب جهان چگونه به وجود آمده‎اند؛ براي جهان آن زمان چه معنا و مفهومي داشتند؛ اكنون بر سر آنها چه آمده است. علاوه بر آن عجايب جهان را چون آينة زمان خود و انسانهايي كه با آنها مي‎زيستند نشان مي‎دهد.

«هفت»، عدد مقدس

عدد هفت چه ويژگي‎اي دارد؟

نزد بسياري از اقوام عهد باستان، «هفت» عدد ويژه‎اي بود. در فلسفه و نجوم

مصريان و بابليها، عدد هفت به عنوان مجموع هر دو «عدد زندگي»، سه و چهار، جايگاه ويژه‎اي داشت: پدر، مادر و فرزند، يعني سه انسان، پايه و اساس زندگي هستند و عدد چهار مجموع چهار جهت آسمان و باد است، كه از آنها باران زندگي‎زا مي‎بارد و كشتزارها را بارور مي‎سازد.

براي فيلسوف و رياضيدان يوناني «فيثاغورث»- كه در سدة ششم قبل از ميلاد مسيح (حدود 2600 سال قبل-م.) مي‎زيست- نيز عدد هفت، مفهوم ويژه خود را داشت كه از مجموع دو عدد سه و چهار تشكيل مي‎شود: مثلث و مربع نزد رياضيدانان عهد باستان اشكال هندسي كامل محسوب مي‎شدند؛ از اين‎رو عدد هفت به عنوان مجموع سه و چهار براي آنها عددي مقدس بود.

يهوديان قديم نيز براي عدد هفت معناي ويژه‎اي قائل بودند: در كتاب اول عهد عتيق ]تورات- مو.‎[، كتاب مقدس يهوديان، آمده است كه خداوند، جهان را در شش روز خلق كرد، در روز هفتم، روز سبت ‎]روز شنبه و روز تعطيل يهوديان است.م.‎[، خالق به استراحت پرداخت. موسي در ده فرمان خود از پيروانش مي‎خواهد، كه اين روز آرامش را «مقدس بدارند». از آن زمان عدد هفت نزد يهوديان و بعدها نيز نزد مسيحيان كه عهد عتيق را قبول كردند، به عنوان عددي مقدس محسوب مي‎شد

 

 


دانلود تحقیق سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

دانلود تحقیق سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

دانلود تحقیق سدها واثرات تخريبي آن برروي محيط زيست و انسان

 

تعداد صفحات : 54 صفحه        -       

قالب بندی :  word         

 

 

 

چكيده:

از زمان هاي بسيار كهن تا به امروز احداث سد به عنوان يك راه حل منطقي و مناسب براي تامين آب جهت مصارف كشاورزي ، صنعت و شرب ، كنرل سيلاب ، توليد انرژي از نوع برقابي ، كنترل كيفي ، وغيره  شناخته شده است . عملكرد اين سازه هاي آبي به صورت اثرات اجتماعي ـ اقتصادي و اكولوژيكي به صور گوناگون ازجمله توليد غذا ، تامين انرژي ، جلوگيري از خطرات سيل و خسارات مالي و جاني ناشي از آن ، آشكار گرديده و در نهايت اين منابع آبي موجب توسعه و ارتقاي سطح زندگي جوامع بشري گرديده اند .

همانطور كه مي دانيم اگر در ساخت يك سد تمامي عوامل در جهت مثبت عمل نمايند ، اين انتظارات به طور مشخص در قالب اهداف (( احداث سد )) گنجانيده شده است . در مناسب ترين حالت ، بدون تغييرات اكولوژيكي شگرف كه منجر به انهدام و تخريب سيستم اكولوژيك گردد ، احداث سد مزاياي بي شماري به همراه خواهد داشت .

در حاليكه  ساخت و بهره برداري از هزاران سد كه در طي 50 سال گذشته احداث شده اند نشان مي دهد كه طرح اينگونه منابع ذخيره آب همواره با موفقيت همراه نبوده و در پاره اي از مواقع موانع و مشكلاتي بروز نموده كه اهداف اصلي از ساخت سد را به خطر انداخته است .

در مواردي به اهداف ساخت سد مانند : تامين آب ، توليد انرژي و غيره  نيز دست مي يابيم ، اما اين سازه هاي آبي و درياچه هاي آنها در هنگام ساخت و بهره برداري تغييرات نامناسب فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي ، بهداشتي و نهايتا تغييرات شديد اكولوژيكي را در اقصي نقاط جهان پديد آورده اند .درين مطالعه سعي گرديده كه ناهنجاريهاي سد هاي معروف جهان از نظر زيست محيطي مورد بررسي قرار گيرد

واژه هاي كليدي: سد ، محيط زيست ، ،تخريب محيط،انسان ناهنجاريهي زيست محيطي


مقدمه:

احداث سدهاي ناموفق در گوشه و كنار جهان و پيامدهاي ناخوشايند زيست محيطي آنها ، موجب گرديده كه تجديد نظر كلي در مورد (( توسعه )) و (( اكولوژي )) به عمل آيد و (( توسعه پايدار )) به عنوان مبنايي براي ارزيابي مسائل زيست محيطي مطرح گردد.

ازسوي ديگر ، استفاده از تجربه طرحهايي كه تاكنون به انجام رسيده ، با همه موفقيتها ، مزايا و منافع و يا ناكاميها ، تخريبها  و نابسامانيها ، مي تواند چراغ راه آينده طراحان چنين سازه هايي باشد ، تا در هنگام طرح و احداث سد و در مديريت برنامه ريزي اجراي آن ، همواره به صورت زنگ خطري در جهت بهتر و مناسب تر نمودن طراحي و انتخاب راهها و روشهاي مناسب تر ساخت و اعمال برنامه ريزي و بهره برداري مناسب از آب ، كمك و ياري نمايد . اگر روزي سد جاجرود تخريب شود چه بلايي به سر مردم ورامين خواهد آمد. در زير به مسايل كلي زيست محيطي بعضي از سدها در نواحي مختلف جهان اشاره مي گردد.

 

 

ناهنجاري هاي زيست محيطي سد ها در جهان:

اثرات مثبت سد ها در توسعه و شكو فايي تمامي كشور ها  امري بديهي بوده و كسي منكر اين اثرات مثبت سد ها در سطح كره زمين نمي باشد .ولي در كنار اين  توسعه در مواردي نيز ناهنجاري هاي زيست محيطي شكل گرفته كه مشكلاتي رابراي ساكنين مناطق اطرا ف سد ها ايجاد نموده است.در زير به اهم اين نا هنجاري ها در سطح جهان اشاره مي شود.

الف:چين:

ناهنجاري هاي زيست محيطي در طرحهاي دره يانگ تسه (Yangtse)  زبانزد بسياري از محققين است .براساس قوانين مربوط به حفاظت از محيط زيست در چين ، براي كليه سدهاي متوسط و بزرگ در اين كشور بايد ارزيابي زيست محيطي (EIA) Environmental lmpact ASSessment)  ) به عمل آيد ، تا اثرات طبيعي زيست محيطي ، اثرات اكولوژيكي واجتماعي اين منابع آبي مشخص گردند .

در واقع در اين ارزيا بيها ، شناسايي اثرات ، پيامدها ، تاثير منابع آبي ، تخفيف وتسكين موارد بحراني ، ابزارهاي محافظتي وبرنامه هاي بازبيني دائمي گنجانيده شده است . دولت چين جهت تامين آب شرب ، كشاورزي وصنعت طرحهاي بزرگي را بر روي رودخانه يانگ تسه در حال طراحي وساخت دارد ، از جمله طرح دانگ جيانگ كو (Danjiangkou) ، گزهوبا (Gez houba) ، تري گورج

(Three Gorges) ، گيزشان ( Xingshan) ، زيرگول (Zhrgul) ، ووانكسيان (Wanxian) را مي توان نام برد . بر طبق برنامه دولت چين اين طرحها تا 15 ـ 12 سال ديگر تكميل مي گردد .

به جهت عظمت طرحهاي آبي بر روي اين رودخانه ، اثرات و پيامدهاي زيست محيطي آنها نيز فوق العاده با اهميت خواهد بود . از جمله اين طرحهاي با اهميت سد يانگ تسه است . از خصوصيات اين سد مي توان به ابعاد ساختماني اشاره نمود :

ارتفاع سد يانگ تسه در حدود 184 متر وطول تاج آن در حدود 2100 متر است ، وسعت درياچه سد به حدود 1000 كيلومتر مربع مي رسد وحجم درياچه سد در حدود 27 ميليارد مترمعكب است . هزينه اين طرح در حدود 30 ـ17 ميليارد دلار (1200 – 6800 ميليارد تومان ) تخمين زده مي شود !

اهيت اين رودخانه از گذشته دور نيز در زندگي مردم چين نمايان بوده است . در حدود 400 ـ 350 ميليون از مردم چين در كرانه هاي ساحلي اين رودخانه زندگي مي كننند وتخمين زده مي شود كه بيشتر مواد غذايي چين در نتيجه استحصال آب از اين رودخانه بدست مي آيد . در اهداف طرح فوق موارد زير مورد نظر مي باشند :

الف 1ـ توليد الكتريسيته

الف -2ـ تامين آب جهت مصارف كشاورزي ، شرب و صنعت

الف 3ـ مهار و كنترل سيلابها .

منتقدان در ضمن آنكه منافع اقتصادي اين طرح را انكار نمي كنند ، مشكلات ناشي از احداث اين سد را چنين بيان مي نمايد :

الف 4ـ جابجايي 4/1 ميليون نفر از مردمي كه در محل درياچه سد يانگ تسه زندگي مي كردند .

خسارت عظيم مخزن در نتيجه ايجاد سد ، كه باعث شد باغهاي ميوه و اراضي حاصلخيز سواحل رودخانه از بين بروند(ـ8).

اراضي حاصلخيز سواحل رودخانه از بين بروند .

الف 5ـ انقراض نسل تعدادي از گونه هاي كه قدمت پاره اي از انها به دوران دايناسورها مي رسد ، نظير يك نوع ماهي عظيم الجثه و يا حيوانات نادري نظير گربه دريايي ، درناي سفيد ، دلفين ، نهنگ چيني و سگ ماهي .

الف 6ـ لغزش دامنه ها و سقوط صخره هاي عظيم به داخل درياچه كه پايداري سد را به زير سئوال مي برد . براي مثال اگر صخره هوانگلا ( Huangla ) با حجم 8/3 ميليون متر مكعب به داخل درياچه سد سقوط كند ، ايجاد موجي به ارتفاع 75 متر محتمل است . گرچه اين حادثه در فاصله 65 كيلومتري از سد اتفاق مي افتد ، اما مخزن سد پر با شد ، اين موج عظيم خطر ساز خواهد بود .

 

 


دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

دانلود تحقیق زيست شناسي اكوتكنولوژي

 

تعداد صفحات : 45 صفحه        -       

قالب بندی :  word          

 

 

 

 

فهرست:

 

فصل اول:  

 

1-مقدمه

 

 • مفهوم اكوتكنولوژيچ
 • مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي
 • برنامه هاي اصلي اكوتكنولوژي وتوسعه پايدار
 • اكوتكنولوژي و نقش هاي اجتماعي آن از NIRE
 • اهداف اكوتكنولوژي

 

 

فصل دوم

2-1- سيستم  وتيور

 

2-1-1- مقدمه اي براي سيستم ويتور

 

2-1-2-وتيور چيست؟

 

2-1-3-اكوتكنولوژي سيستم وتپور و موارد مصرف آن

 

2-1-4-گزارشي از سومين كنفرانس بين المللي وتيور در چنين شامل استفاده هاي مختلف از سيستم وتيور در نقاط مختلف دنيا

 

2-2-انتقال ژنهاي متحمل به شوري از گونه هاي درخت كرنا به محصولات زراعي

 

2-3-اصلاح زيستي،جداسازي نمك

 

2-4-كرمهايي براي كمپوست سازي(ورمي كمپوست)

 

2-4-1- مواد غذايي مورد استفاده كرمها

 

2-4-2- روشهاي ورمي كمپوست سازي

 

2-4-3-مكمل ارگانيك

 

2-4-4-آزمايش شركت خاك ارگون

 

2-4-5-مزاياي ورمي كمپوست

 

2-4-6-فوايد اقتصادي ورمي كمپوست

 

2-5-پروژه توليد وپرورش ارزن هاي ريز بادوره رشدي كوتاه

 

2-6-پروژه زراعت متراكم مخلوط

 

2-7-پروژه پرورش آبزيان


فصل اول

مقدمه

اكوتكنولوژي

مقدمه

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن 19 آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.

 

1-اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.

 

2-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.

 

3-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.

 

نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن 21 بهبود يابد.

 

اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

 

 

 

1-1-مفهوم اكوتكنولوژي

 

اكوتكنولوژي يك مفهوم ابتكاري وجديدي است كه از به هم پيوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمينه هاي گوناگوني است. مفهوم اكوتكنولوژي مي تواند از شكل زير درك گردد.

 


دانلود تحقیق روشهاي كنترل چاه

دانلود تحقیق روشهاي كنترل چاه

دانلود تحقیق روشهاي كنترل چاه

 

تعداد صفحات : 40 صفحه        -       

قالب بندی :  word         

 

 

 

ـ روشهاي كنترل چاه

آرماني ترين هدف در كنترل فوران ، كشتن چاه و تحت كنترل در آوردن آن مي باشد . در اين راستا روشهاي كنترل چاه اعضاي گروه حفاري را قادر مي سازد تا :

1ـ سيال جريان يافته را از چاه خارج كنند .

2ـ چاه را از سيال جديد با وزن متناسب با گراديان فشار سازند پر كنند.

مهمترين روشهاي كنترل چاه :

1ـ روش حفار  Driller’s   Method

2ـ روش انتظار و وزن  Wait – and – Weight method

3ـ روش تلفيقي    Concurrent Method

4ـ روش حجم سنجي   Volumetric Method

5ـ روش كشتن از بالا   Top – kill   Method

6 ـ روش چوك بسته   Low choke Method

مي باشند كه از سه روش اول بيشتر استفاده مي شود.

با وجود اختلاف در سه روش فوق از چندين لحاظ به هم شبيه هستند بعنوان مثال در هر سه روش بايد مقدار فشار روي ته چاه در خلال عمليات ثابت بماند. ثابت نگه داشتن فشار ته چاه توسط تغيير در كاهنده انجام مي شود. در هر سه روش پس از خاموش كردن پمپ بايد چوك را كاملا" باز كرده و وضعيت چاه را مورد بررسي قرار داد و در هر سه مورد فشار نهايي گردش كل پس از جابجايي كامل كل برابر خواهند بود.

در هر سه روش فوق پس از بستن چاه فشار هاي بسته لوله حفاري و جداري را پس از تثبيت خوانده و ثبت مي نمايند. KRP نيز پس از شروع به پمپ كردن كل و كاهش فشار، يادداشت مي شود.

پس از وقوع فوران، فشار بستة لوله هاي حفاري با فشار جريان كشتن چاه KRP جمع شده و مقدار فشار گردش اوليه بدست مي آيد. در خلال كشتن چاه مقدار فشار روي ته چاه توسط ثابت نگه داشتن پمپاژ و نيز استفاده از چوك بدون تغيير خواهد ماند . برگه هاي كشتن چاه Well-Control Worksheet براي كليه روشها جهت داشتن اطلاعاتي نظير ، KRP, SICP, SIDPP ، عمق چاه ، وضعيت جداري و ساير اطلاعات مورد نياز مفيد است.

اساسي ترين اختلاف بين سه روش بالا زمان راندن گل جديد به درون ساق حفاري است. در روش حفار گل بريده توسط گل اوليه بيرون ريخته شده و سپس گل جديد (وزن بيشتر ) به درون چاه پمپ مي شود (دو روش ). در روش انتظار و وزن گل بريده شده توسط گل جديد جابجا مي شود (يك گردش گل ) و در روش تلفيقي ابتدا گل قيمتي رانده شده و هر لحظه اي كه گل جديد آماده شده آن را پمپ مي كنند. ( مرحله به مرحله )

روش حفاري Driller’s   Method 

روش حفار پايه واساس كنترل چاه در بسياري از عمليات حفاري است . چون فن آوري بكار رفته در آن در ساير روشهاي كنترل چاه مشترك مي باشد.

مراحل روش حفار

موارد زير مراحل پله به پله روش حفار را در كنترل چاه نشان مي دهند.

1ـ پس از وقوع جريان چاه توسط افراد مسئول بسته مي شود.

2ـ مقدار Sidpp و Sickp و افزايش سطح مخازن را يادداشت كنيد.

3ـ برگه كشتن چاه را در صورت نياز پر كنيد ( شكل ـ16)

4ـ جهت شروع پمپاژ، چوك را باز كرده ، و به آرامي پمپ را روشن كنيد تا مقدار گردش گل به سطح جريان كشتن برسد (Kill Rate). سپس توسط چوك دستي مقدار فشار بسته جداري را ثابت نگه داريد. با اين عمل فشار وارده بر ته چاه يكنواخت خواهد ماند.

5ـ هر گاه جريان پمپ به حد سرعت كشتن چاه Kill – Rate Speed رسيد، فشار سنج          لوله هاي حفاري مقدار فشار گردش اوليه را نشان مي دهد (ICP) توسط باز و بسته كردن چوك فشار را روي ثابت نگه داريد. سرعت پمپاژ را تغيير ندهيد.

6ـ فشار بسته لوله هاي حفاري را روي فشار اوليه گردش (ICP = KRP +SIDPP ) ثابت نگه داشته تا تمام گل بريده از چاه خارج شود، سپس چاه را ببنديد. در اين حالت بايد فشار بسته لولة حفاري و فشار بسته جداري با هم برابر و مساوي با مقدار SIDPP باشند كه در ابتداي كار يادداشت كرده ايد.

7ـ پمپ خاموش، چاه بسته و گل جديد را با استفاده از رابطة زير آماده كنيد :

              MWI    = SIDPP   : TVD   : 0.052

MWI      =    افزايش وزن گل                                ppg

SIDPP   =    فشار بسته لولة حفاري                                         psi

TVD      =   عمق قائم واقعي                                         ft

8 ـ پس از اتمام ساخت گل جديد ، چوك را باز كرده و به آرامي پمپ را روشن نموده ، سرعت آن را تا رسيدن به Kill Rate افزايش دهيد. فشار جداري را روي مقدار جديد ثابت نگاه داريد. با پر شدن چاه از گل جديد فشار ICP آرام آرام به FCP مي رسد. جهت اطلاعات بيشتر از روابط زير بايد استفاده كرد :

              SBS   = Cdp   x  Ldp  : PD

SBS = تعداد ضربات پمپ از سطح به مته                                                    ـــــــ

Cdp = گنجايش لوله هاي حفاري                                                                    bb1

Ldp = طول لوله هاي حفاري                                                                             ft

PD = برون ده پمپ                                                                                BB1 / s

و رابطهء :                                                                      SBT  = SBS   : SPM

SBT = زمان لازم براي رسيدن گل از سطح به مته                                          min

SBS  = تعداد ضربه لازم                                                                              ــــ

SPM  =  سرعت پمپ                                                                                spm

 

معمولا" گروه حفاري در صورت نياز بايد مبادرت به ساختن گل جديد كنند.

9ـ هر گاه گل جديد به مته رسيد، بايد توجه بيشتر را به فشار لوله هاي حفاري اعمال نمود. فشار لوله هاي حفاري را تا زمان رسيدن گل جديد به سطح، روي (FCP) ثابت نگه داريد. ( اين عمل با ثابت نگه داشتن سرعت پمپاژ انجام مي گيرد). اگر KRP معلوم باشد فشار گردش نهايي را مي توان از روي رابطه بدست آورد :

 

              FCP   = CRP   x  NMW  : OMW

FCP     = فشار گردش نهايي                                                                 psi

KRP    = فشار كشتن چاه                                                                      psi

NMW = وزن گل  جديد                                                                      ppg

OMW = وزن گل قديم                                                                          ppg

 


دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

دانلود تحقیق روشهاي رنگ روغن و جلا

 

تعداد صفحات : 99 صفحه        -       

قالب بندی :  word        

 

 

 

فهرست

7ـ مقدمه     8ـ خطرات شيميائي كار با چوب ( موردي كه شما نمي دانيد مي تواند باعث آزار شما شود )

14ـ ارزيابي رنگ چوب (روشهائي در اندازه گيري طول مدت)

17ـ حفاظت چوب از رطوبت ( آزمايشات آزمايشگاهي كه نشان مي دهد كه چه نوع روغن هائي كار مي كنند و چه نوعهائي كار نمي كنند )

20ـ لكه هاي چوب ( يافتن روشهائي در اضافه كردن رنگ )

22ـ رنگ هاي آنالين ( رنگ كاري چوب با مواد شيميائي جديد )

23ـ بازكردن رنگ قرمز روشن

24ـ روش قديمي رنگ چوب ( اجراي دوبارة رنگ هاي قديمي)

28ـ پركردن رنگ ها ( ساخت چوب به راحتي ساخت شيشه)

32ـ رنگ و روغن ( قسمت روي قوطي نشانة آن راتوضيح مي دهد )

36ـ جلاي بي ثبات ( يك روغن مورد اعتماد براي مغازه هاي كوچك)

40ـ جلاهاي آبي ( مقايسة آنها با علاقه هاي قديمي )

46ـ جلاي روغن و رنگ

47ـ جلا دادن با روغن ( محصولات جديد براي يك عمل قديمي)

50ـ مالش روغن ( روغن ها ، صابون و سايش هاي عالي )

53ـ به كاربري واكس( زدودن سؤالات ناجواب در باب رنگ هاي قديمي)

56ـ جلاي فرانسوي ( به كار بردن جلاي پاياني)

60ـ جلاي         (ثبات محافظه كاري در موارد شكسته شده )

63ـ لكه هاي ژن( توليد رنگ با مشكل كمتر)

65ـ روشهاي پيشرفته

66ـ جلاي اپك ( رنگين كماني از رنگها از اسپري شما)

70ـ جلاهاي كاتاليزوري (توليد يك جلاي در به كار بردن بر روي انگشتان )

72ـ جلاي ژاپني (urusbi و جلاي عمومي)

76ـ جلاي آبي

77ـ ثابت كردن عقيده

78ـ سايه انداختن ، لعاب انداختن و جور كردن رنگ (سه روش در استفاده ازرنگ براي جلا بخشي )

80ـ احيا كردن دورة فلزآلات ( اشاراتي در ذخيرة آن در ديد سازنده )

82ـ سيستم هاي فشردة هوا ( كشيدن فشار و استفادة از فشارنده هوا)

88ـ پيشرفت يك اسپري

89ـ جلا بخشنده هاي اسپري (هدايت جلا بخش ها )

96ـ پاك كردن هوا ( يك روش در تهوية مغازة كوچك)

98ـ هوموي كردن چوب( تغيير عقيده با استفاده از لعاب و نقاشي)

102ـ درخت آبنوس ( چطور مشروب به رنگ ها اجازة دخول مي دهند )

105ـ الگو برداري از Boston Rocker (رنگ با فلزات قدرتي)

110ـ جلاهاي چوب هاي توده اي ( باد دادن چوب در يك يا دو ساعت)

112ـ توليد يك جلاي چسبي ( عقيدة قديمي در چوب جديد )

114ـ توليد يك ركورد در جلا ( ساخت منفذهاي چوب براي رنگ و قياس )

116ـ جلاهاي ريز ( رنگ هاي آشكار كه جعبة اصلي را روشن مي سازند )

120ـ نقاشي مبلمان ( حفاظت از شيرابه با يك اسپري )

123ـ حجاري نقاشي شده ( رنگ بدست آمده از تخم كتان و رنگ هاي روغني )

126ـ فهرست

مقدمه:

كمي بعد از اينكه تشخيص دادم كه كنترل كامل بر كار چوب به قدر يك زندگي كامل است ، دريافتم كه زندگي ديگري مورد نياز مي باشد كه آن يادگيري جلا بخشي مي باشد . جلاي چوب اتحاد و هماهنگي شيميائي علم ، صنعت و هنر است و اغلب منبع سر در گمي براي سازندگان معمولي چوب مي باشد .

اگر حقيقت گفته شود بيشتر ما بابت جلابخشي كه زمان آن بر سر نگران نخواهيم بود و پس ما دقت كافي داريم تا در باب سوالاتي مانند اينكه چه نوع جلائي استفاده كنيم ، روش به كار بردن آن ، اثرات آن بر روي پروژه كه ساعتها در ساخت آن به طول مي انجامد نگران باشيم . متأسفانه ،پاسخهاي آساني به اينگونه سؤالات وجود ندرد . هر نوع جلا منافع و معايب خود را دارد و در انتخاب صحيح يك مورد براي پروژة داده شده شما نياز به تجربة شخصي نياز داريد كه بر روي آموزش سازندگي بيشتر كار كرده باشد تا مطالعه .

40 مقاله در اين كتاب ، از موارد قبلي مجلةFine Woodworking توسط مردمي كه جلا بخشي را مي دانند نوشته شده است . آنها در مورد وسايل مورد نياز و روشها در بكار بردن جلا آگاهي دارند . نيروهاي متناسب و ضعيف بودن تركيباتمختلف شامل خطرات آنها مي باشد . چگونگي آمادگي چوب براي جلا دادن ، چگونگي كنترل رنگ ها و لكه ها در رسيدن به اثرات مخصوص و چگونگي مالش روغن بر جلا موارد مهم در پروژة شما مي باشند .

ممكن است براي شما و من وقف كردن زندگيمان بر روي مهارت يافتن هنر جلا بخشي خيلي دير باشد اما آنقدري دير نيست تا از كساني كه دريافته اند ياد بگيريم .

ناشرJim Boeser

سريBest of fine woodworking 46 مورد از 80 مورد جملات چوب را مورد بررسي قرار داد و كه بطور اصلي بين اواسط سال 1984 و اواخر 1989 منتشر شد .( روشهاي روغن و جلا بخشي شامل 5 مقاله از موارد بعدي مي باشد . هيچ گونه كپي برداري بين اين كتابها و مورد رايج سري هاي Fine woodworking نمي باشد . زير نويس هر مقاله كه زمان اولين انتشار ، دسترسي به محصول و آدرسهاي تهيه كنندگان و مجلات را نشان مي دهند . ممكن است از اين به بعد تغيير يابند .

تمام كاركنان چوب اغلب تحت سطوح زهري مواد شيميائي مختلف قرار مي گيرند . گاهي اين مورد اتفاق مي افتد، زيرا كاركنان نوشته هاي هشدار دهنده را در نظر نمي گيرند اما اين مورد مكرراً اتفاق مي افتد زيرا آنها درحالي كه اطلاعات كافي در مورد توليدات شيميائي ندارند ، سعي در از بين بردن خطرات و يافتن پيشگيري هاي مناسب دارند . مواد شيميائي زهرآلود و سمي در موارد متعدد تهيه كنندگان چوب كه شامل چسبها ، نقاشيها و جلا دهنده ها مي باشد يافت شده است . با نشان دادن يك خلاصه از موارد اصلي مسموميت شيميائي ، من اميدوارم تا بتوانم يك مورد مهم را در مورد كاركنان چوب بدست آورم .حفاظت از خويشتن بهتر از جلوگيري از بيماري يا زخم مي باشد و به سرعت مهمتر از درمان بعد از رخ دادن واقعه مي باشد .

جدول در شكل 1 در صفحات 11ـ10 به شما در تشخيص محصولات كه شامل مواد شيميائي مخصوص مي باشند ، تشخيص خطرات مرتبط با زهرهاي معمولي و انتخاب موارد ايمني كمك مي كند . بحث آيندة خطرات شيميائي و اينكه چگونه مواد سمي در بدن جذب مي شوند به شما در دانستن اطلاعات حاضر در جدول كمك خواهد كرد .